fr - nl

Abex & GALTIER Valorem indexen

De ABEX-index wordt gehandhaafd op 789 vanaf july 2018

De ABEX-index weerspiegelt de evolutie van de bouwprijs.

De ABEX-index is een nationale samenvatting van de waarnemingen van de leden van een Commissie die de kostprijs voor de bouw van gebouwen en privé-woningen analyseert.

ABEX

De GALTIER Valorem indexen voor 2019

Voor industriële gebouwen en materieel

gaat de voorkeur naar  de GALTIER Valorem indexen, die op 1 april van elk jaar geactualiseerd wordt.

Indice Galtier

De ABEX-index kan echter geen rekening houden met bepaalde bijzondere criteria zoals:

  • De kosten voor de bouw van een goed, die van regio tot regio kunnen verschillen, zowel over het hele grondgebied, als in elke regio
  • De prijs van de basismaterialen, die bepaald wordt op basis van de producties van grote groepen die op verschillende niveaus fabriceren en commercialiseren: nationaal, Europees of op wereldschaal.
  • De kosten van de arbeidskrachten, die bepaald worden in overeenkomsten voor het hele land, net als de taksen die in de bouw worden toegepast.
  • De verschillen per regio, per locatie, en die meer horen bij welbepaalde criteria die voortvloeien uit economische, industriële, technologische, esthetische en energiekeuzes, levensstijl en comfort of die het gevolg zijn van lokale criteria die meestal de eindkost van een woning verhogen.

De verzekeringsexperten hanteren deze index.

Deze bijzondere criteria worden in acht genomen door de gebruikers van de ABEX-index, waaronder de Expertises GALTIER Valorem experten. Bijvoorbeeld om de verzekerde kapitalen te actualiseren bij een schadegeval, bij de bepaling van de ‘heropbouwwaarde’ of van het bedrag van de schadeloosstelling bij een schadegeval.

Hoe gebruiken de experten onroerende goederen de ABEX-index?

De ABEX-index heeft een invloed op de te betalen premie.

Als u uw gebouw verzekert voor 200.000 euro bij de aankoop, en het enkele jaren later door een brand vernield wordt, zal een nieuwbouw meer kosten dan de prijs van de oorspronkelijke aankoop.

Voorbeeld 1: De bouwwaarde van een goed in 1914 (toen de ABEX-index in het leven geroepen werd) moet nu met 673 vermenigvuldigd worden… ! (673 is de ABEX-index op 1/7/2010).


Voorbeeld 2: Voor een verzekerd goed dat op 1000 geschat wordt in mei 2000 (ABEX-index van mei 2000 = 503), maakt de toepassing van deze index mogelijk om het in mei 2009 te schatten op 1360 (ABEX-index van mei 2009 = 684).


Daarom wordt deze ABEX-index toegepast om de waarde van het goed aan te passen op het ogenblik van het schadegeval.

Meer info over de ABEX-index

De ABEX-index wordt bepaald door de Associatie van Belgische experten en wordt twee keer per jaar gepubliceerd. De index van dit jaar en van de vorige jaren vindt u op de website van de Associatie van Belgische Experten