fr - nl

Audit en inventaris van de vaste activa van een bedrijf

Hoe de vaste activa van het bedrijf beter beheren?

 • het boekhoudbestand beantwoordt niet langer aan de werkelijke situatie van het bedrijf
 • het productieapparaat is over verschillende vestigingen gespreid
 • er moet orde geschapen worden in het beheer van de activa van het bedrijf
 • hoe pakt u dat aan?

Expertises GALTIER Valorem beschikt over software voor het beheer van de vaste activa. Hierdoor kan u :

 • de boeking van uw vaste activa creëren of updaten
 • de vaste activa beter traceren
 • uw boekhoudbestanden aansluiten op de fysische inventaris van uw vaste activa
 • de aansluiting van inventarissen automatiseren en zo de samenwerking tussen de technische en de administratieve diensten vereenvoudigen
 • uw boekhoudbestand uitbreiden met nuttige informatie voor de analytische aanpak
 • uw inventarissen verbinden met de andere informatiesystemen van uw bedrijf
 • de waarde van de uitboekingen bepalen

Neem contact met ons op

Antwoord en toegevoegde waarde van de Expertises GALTIER Valorem experten:

Expertises GALTIER Valorem optimaliseert uw dagelijks beheer met een nazicht van de vaste activa van de inventaris:

De inventaris van de vaste activa is betrouwbaar en volledig en weerspiegelt de werkelijke staat van uw productieapparaat. Dat vergemakkelijkt de waarderingen die opgelegd worden door de boekhoudnormen, de rapportering aan de groep of de verwachtingen van uw verzekeraar.

Een betere waardering van de vaste activa: ook voor de boekhouders!

De competenties van Expertises GALTIER Valorem vullen de vaardigheden van de boekhouder aan: door samen te werken waarborgt dit een correcte waardering van de vaste activa van het bedrijf.

De Expertises GALTIER Valorem experten: “Onze ervaring, uw zekerheid”


Deskundigheid: De Expertises GALTIER Valorem experten bundelen technische en boekhoudkundige competenties en een grote ervaring in de waardering van vaste activa.
Techniciteit: Expertises GALTIER Valorem beschikt over software voor het beheer van de vaste activa, die met een barcodemodule verbonden is.
Onafhankelijkheid: Expertises GALTIER Valorem voert expertises uit, onafhankelijk van de andere economische of institutionele actoren.