fr - nl

Copyright Expertises GALTIER Valorem

Vermeldingen in verband met de auteursrechten en de merken.

Alle elementen van de website, de dynamische pagina’s en de beelden zijn beschermd door de auteursrechten van GALTIER Expertises N.V. en/of van haar leveranciers: Copyright © 2010 GALTIER Expertises N.V. en/of haar leveranciers. Alle rechten voorbehouden.


GALTIER Expertises N.V. en andere namen van producten en/of diensten die hier worden vernoemd, zijn merknamen of gedeponeerde merken van GALTIER Expertises N.V. Andere hier vermelde namen van producten of van bedrijven kunnen merken zijn van hun respectieve eigenaars.


Er rust uitdrukkelijk verbod op het reproduceren, tonen, creëren van afgeleiden, publiceren, downloaden, doorgeven of verspreiden op welke manier ook van de elementen die deel uitmaken van de site(s) van GALTIER Expertises N.V.


De afdruk van de pagina’s die op de site zichtbaar zijn, is echter wel toegestaan.