fr - nl

Expertises GALTIER Valorem, Expert van de verzekerde na schade, voor de particulier

U bent als particulier slachtoffer van een schadegeval (brand, waterschade, enz.):

Doe een beroep op Expertises GALTIER Valorem, de expert van de verzekerde, om de maximale schadevergoeding te krijgen voor uw woning en uw inboedel.

Een brand kan gevolgen hebben die niet op het eerste gezicht merkbaar zijn. Nemen we het voorbeeld van de roetlaag die zich overal verspreidt. Het volstaat niet altijd om gewoon even uw huishoudtoestellen schoon te maken. Soms moeten de TV en andere elektrische apparaten zelfs afgekeurd worden…

U staat alleen tegenover de expert van de verzekeringsmaatschappij. Wat doet u?

De expertise al te snel afhaspelen zonder deskundig advies, is niet bepaald de beste optie. Doe een beroep op een Expertises GALTIER Valorem expert!

Neem contact met ons op

Expertises GALTIER Valorem, expert van de verzekerde, helpt u om het schadegeval af te handelen:

Expertises GALTIER Valorem staan in voor een professioneel beheer van uw schadegeval:

  • Assistentie van de verzekerde en volledige tenlasteneming met een grote beschikbaarheid, om de expertise snel en in alle rust af te handelen, vanaf het ogenblik dat het schadegeval zich voordeed, over het technisch beheer, tot de definitieve regeling
  • Advies betreffende de te nemen dringende maatregelen en eventueel administratieve stappen bij de verzekeraars
  • Gedetailleerde en volledige overzichten (inventarissen) en begrotingen van de schade
  • Minnelijke onderhandeling over de schadevergoeding, in overeenstemming met het verzekeringscontract
  • Eventuele invoering van dringende maatregelen om de omvang van de schade te beperken
  • Opmaak van een minnelijk proces verbaal

De verzekerde beschikt over de schadevergoeding en beslist zelf hoe hij deze aanwendt bij herstellingen.

Expertises GALTIER Valorem : “Onze ervaring, uw zekerheid”

Professioneel: Expertises GALTIER Valorem is erkend door de professionele kringen (verzekeringsmaatschappijen, banken, juridische wereld,…)
Onafhankelijk en neutraal: De financiële en juridische onafhankelijkheid van Expertises GALTIER Valorem is een garantie voor objectiviteit en vertrouwelijkheid.
Deskundig: Zeer technische dossiers worden door een gespecialiseerd expert bestudeerd.