fr - nl

Expertises GALTIER Valorem, Expert van de verzekerde na schade, voor bedrijven

U bent als bedrijf slachtoffer van een schadegeval:

Expertises GALTIER Valorem, de expert van de verzekerde, helpt u om een maximale schadevergoeding te krijgen voor uw gebouw en zijn inhoud, en ook om de bedrijfsschade te berekenen.

Een brand kan een impact hebben, die niet op het eerste gezicht merkbaar is. Het volstaat niet altijd om gewoon even uw uitrusting “schoon” te maken. Een corrosiestop na meting van het chloorgehalte blijkt vaak noodzakelijk. Soms moet uw materieel zelfs afgekeurd worden…

De berekening van de bedrijfsschade ligt vast in de polisvoorwaarden. Naar deze berekening moet de grootste aandacht gaan, want de bedrijfsschade bepaalt de optimale voorwaarden voor een volledige hervatting van de activiteit. Ze wordt opgenomen in een afzonderlijk deel van het contract.

Wat zou u doen als u alleen staat tegenover de expert van de verzekeringsmaatschappij?

De expertise al te snel afsluiten, zowel voor de materiële schade als voor de bedrijfsschade, zonder ander advies in te winnen… dat is niet echt de beste optie. Doe een beroep op een Expertises GALTIER Valorem expert!

Neem contact met ons op

Antwoord en toegevoegde waarde van de Expertises GALTIER Valorem experten:

Expertises GALTIER Valorem staan in voor een professioneel beheer van uw schadegeval:

  • Assistentie van de verzekerde en volledige tenlasteneming met een grote beschikbaarheid, om de expertise snel en in alle rust af te handelen, vanaf het ogenblik dat het schadegeval zich voordeed, over het technisch beheer, tot de definitieve regeling van de materiële schade en van de bedrijfsschade, in samenwerking met de makelaar
  • Expertises GALTIER Valorem expert raadt dringende maatregelen aan en zet eventueel de administratieve stappen bij de verzekeraars
  • Gedetailleerde en volledige overzichten (inventarissen) en begroting van de schade
  • Minnelijke onderhandeling over de schadevergoeding, in overeenstemming met het verzekeringscontract
  • Eventuele invoering van dringende maatregelen om de omvang van de schade te beperken
  • Opmaak van een minnelijk proces verbaal

De verzekerde beschikt over de schadevergoeding en beslist zelf hoe hij deze aanwendt bij herstellingen.

Expertises GALTIER Valorem : “Onze ervaring, uw zekerheid”


Professioneel: Expertises GALTIER Valorem is erkend door de professionele kringen (verzekeringsmaatschappijen, banken, revisoren, de juridische wereld,…)
Onafhankelijk en neutraal: De financiële en juridische onafhankelijkheid van Expertises GALTIER Valorem is een garantie voor objectiviteit en vertrouwelijkheid.
Deskundig: Zeer technische dossiers worden door een gespecialiseerd Expertises GALTIER Valorem expert bestudeerd.