fr - nl

Expertises GALTIER Valorem

Experten in schatting onroerende goederen, leader in België

Experten die onafhankelijk werken van de financiële en vastgoedmarkten en van de institutionele actoren.

Op de immo markt bekende en erkende experten, omdat ze zekerheid en betrouwbaarheid bieden in hun raming van de te verzekeren kapitalen, expertise van beschadigde goederen, schatting van de verkoopwaarde van een gebouw of van materiaal, advies in het beheer van vaste activa, berekening van de «reële waarde» van materiële en immateriële activa, en ook in hun begeleiding van de verzekerde bij de raming van de schade na een schadegeval, technische due diligence …

Expertises GALTIER Valorem - Accueil

Snelberichten

De GALTIER Valorem indexen voor 2019

De index die geldt voor 2019 is online.

Meer info over de GALTIER Valorem indexen

De ABEX-index – Juli 2018

De ABEX-index die geldt vanaf juli 2018 is 789.

Meer info over de GALTIER Valorem-indexen

RICS Registered Valuers

Onze experten, Hendrik ROOS, MRICS en Pol DUCHENE, MRICS zijn RICS Registered Valuers geworden.

Alle actualiteit

Expert van de verzekerde na schade, voor particulieren en bedrijven

Na een schadegeval moet de verzekerde zijn schade begroten. Expertises GALTIER Valorem is de expert van de verzekerde. Expertises GALTIER Valorem staat hem bij in zijn onderhandelingen met de expert van de verzekeringsmaatschappij, inventariseert en becijfert de schade (materiële en bedrijfsschade), met het oog op een minnelijke, objectieve, snelle en efficiënte onderhandeling.

Raming van de te verzekeren kapitalen en expertise na schadegeval (vóór en na schade)

Expertises GALTIER Valorem raamt de te verzekeren waarden. Hierdoor wordt een te lage of een te hoge verzekering vermeden, wat vertrouwen wekt bij de verzekeringsmaatschappijen. Bij schadegevallen begroot Expertises GALTIER Valorem, als expert van de verzekerde, de te vergoeden schade en de nodige bedragen om de gebouwen weer op te bouwen en de inhoud terug samen te stellen.

Expertise onroerende en roerende goederen

Expertises GALTIER Valorem raamt de waarde van de onroerende (gebouw en grond) en van de roerende (materieel) vaste activa, bij overdracht, overname of aankoop van een bedrijf, evenals bij verdeling, schenking, opvolging, scheiding of uitkering van een aandeelhouder. Expertises GALTIER Valorem voert een volledige studie uit, rekening houdend met alle bestanddelen van de waarde van een goed.

Audit en inventaris van de vaste activa

Expertises GALTIER Valorem vergemakkelijkt de schatting en de traceerbaarheid van de vaste activa van een bedrijf. Expertises GALTIER Valorem berekent de waarde van de vaste activa, sluit de inventaris van de vaste activa aan op de boekhouding, werkt het bestand van de vaste activa bij volgens de boekhoudnormen.

Raming van de waarde van bedrijven

Expertises GALTIER Valorem raamt de waarde van de activa van een bedrijf: roerende en onroerende, materiële en immateriële activa, bij overdracht, fusie, bedrijfsovername, evenals bij de verdeling van aandelen, een kredietaanvraag of een waardering van de bedrijfsbalans. Expertises GALTIER Valorem werkt volledig onafhankelijk.