fr - nl

GALTIER Valorem INDEXEN GEBOUWEN & MATERIEEL 01/01/2019

+ 3,28 % voor gebouwen en + 2,09 % voor het materieel

Gelieve hieronder de GALTIER Valorem indexen te willen vinden. Risk managers, verzekeringsmakelaars en vastgoedbeheerders zitten er elk jaar vol ongeduld op te wachten aangezien de nieuwe index vaak gevolgd wordt door een nazicht of herziening van de verzekerde kapitalen.

De GALTIER Valorem Index is een gewogen index die gebaseerd is op de evolutie van de kostprijzen van de lonen, materialen en halffabricaten van het afgelopen jaar. Daarbij wordt rekening gehouden met diverse sectoren en diverse types gebouwen en materieel en met de conjunctuur.

De index geeft de kostprijsevolutie weer voor het jaar 2018. Deze wordt opgesplitst in de gebouwen-index en de materieel-index. Voor de gebouwen zien we een stijging van 3,28% en voor het materieel spreken we over een stijging van 2,09%.

De GALTIER Valorem Indexen voor gebouwen en materieel worden opgemaakt sedert 1960 en bestaan naast de ABEX-index (de index voor de private woningbouw) en de index van de consumptieprijzen.

Gebouwen-index

De gebouwen-index is een gewogen index die berekend wordt op basis van de prijsevolutie van de verschillende types van gebouwen in België en Groot-Hertogdom-Luxemburg. Het gaat over industriegebouwen, kantoorgebouwen en utilitaire gebouwen.

Gebouwen-index overstijgt opnieuw de inflatie (+3,28%).

In de eerste jaren na de financiële crisis van zijn de bouwkostprijzen slechts matig gestegen en bleven deze onder het algemeen inflatieniveau. In 2017 was er duidelijk een kentering en overstegen de bouwkostprijzen duidelijk de inflatie. Dezelfde trend is in 2018 aangehouden. Volgende factoren speelden hierbij een belangrijke rol:

Enerzijds zijn de loonkosten iets minder sterk gestegen dan de inflatie.

Anderzijds zijn, door de stijgende energieprijzen, speculaties en/of schaarste op de grondstoffenmarkten een aantal bouwmaterialen zoals staalproducten, aluminium, kunststoffen en bitumineuze producten sterk gestegen in kostprijs. Baksteenproducten stegen minder uitgesproken. De transportkosten werden samen met een stijging van de dieselprijs iets duurder. Beton- en houtproducten kenden een beperkte prijsverhoging.

En ten slotte is - gezien de nog goed gevulde orderboekjes - de druk op de winstmarges nog niet toegenomen, met prijsstijgingen op totaalprojecten als gevolg.

Materieel-index gestegen met 2,09%.

Het indexcijfer tekent net zoals vorig jaar een gestage en continue hogere waarde op.
De meeste sectoren noteren hogere waarden t.o.v. januari 2018.
Deze stijging is het gevolg van gestegen grondstofprijzen en energiekosten in 2018.
En anderzijds zorgt ook de beperkte loonkoststijging in de betrokken sectoren zoals metaalsector, Electro-montage en werktuigbouw voor de gestegen index-waarde.
Voor de elektrische apparatuur en elektronica producten noteerden we een status quo hierdoor hebben deze productprijzen weinig invloed op het indexcijfer.
De aanhoudende prijsstijging in het goederenvervoer heeft net zoals vorig jaar een invloed en daar uitvolgende stijging opgeleverd van het indexcijfer.

Per saldo bekomen we dus, op basis van een gewogen gemiddelde, een globale stijging van 2.09% voor het materieel.

GALTIER Valorem indexen in een internationale context

De bouwkostenindexen voor utilitaire gebouwen is in Nederland in sterkere mate gestegen dan in België (+4,42%). In Frankrijk is een mindere stijging te zien, naargelang de bron +3,77%(ICC) resp. +2,56%(RI). In Duitsland stellen we dan weer een verhoging van de bouwkosten vast die deze van België en zelfs Nederland duidelijk overstijgt (BPI Gewerbe +4,78%)

De GALTIER Valorem Indexen worden ook in een internationale context gebruikt. Internationale makelaars en verzekeringsmaatschappijen gebruiken deze indexen om de Belgische activa in hun portefeuille te actualiseren.

Aangezien GALTIER Valorem door de jaren heen een betrouwbare kennis heeft opgebouwd rond de opmaak en interpretatie van indexen en bouwkosten in binnen- en buitenland, zijn we ook in staat waarderingen uit te voeren tot ver buiten onze landsgrenzen.

Indexeren op een langere termijn?

De GALTIER Valorem Indexen en de GALTIER Indexen Internationaal voor gebouwen en materieel zijn samengestelde, gewogen indexen. Langdurig gebruik van deze index leidt tot een afwijking van de realiteit. Voor een correcte waardering baseert GALTIER Valorem zich steeds op een fysieke inventarisatie van de materiële vaste activa.

Ons team staat vrijblijvend te uwer beschikking voor advies en bijkomende informatie