fr - nl

Advies voor uw woningverzekeringspolis

Bij de afsluiting van uw woningverzekeringspolis
(gebouw en/of inboedel):

 • Vraag uw makelaar om u te verzekeren op basis van de evaluatieroosters die de verzekeringsmaatschappijen zowel voor gebouwen als voor de inboedel voorstellen.
 • Aarzel niet om u te verzekeren tegen onrechtstreekse verliezen (een percentage, meestal 5% tot 10% van uw schadevergoeding, dat bij een schadegeval deze vergoeding verhoogt), en/of een rechtsbijstand na schadegeval te onderschrijven (deze dekt uw eventuele advocaatskosten bij geschillen en zal het verschil dekken tussen het bedrag van de erelonen van de expert van de verzekerde en de tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij).
 • Zie erop toe dat de kosten voor de expert van de verzekerde in ieder geval vermeld worden in de algemene voorwaarden van uw polis: bepaalde maatschappijen dekken deze enkel bij een geschil (tegenexpertise).
 • Als er in de loop van uw contract wijzigingen zijn aan het gebouw of aan de inboedel, vergeet dan niet deze meteen te melden aan uw makelaar. Dit zal vermijden dat u onderverzekerd bent!
 • Als u mede-eigenaar bent en u grote werken laat uitvoeren aan uw privé-gedeeltes, meld dit en laat u extra verzekeren, om te vermijden dat u bij een schadegeval onderverzekerd bent.
 • Als u eigenaar bent maar het gebouw niet zelf bewoont, en u uw huurder tegen elk verhaal wil beschermen, kan u een ‘afstand van verhaal’ ondertekenen, die u in de huurprijs verrekent.

Neem contact met ons op

Wat u moet verzekeren, naargelang van uw hoedanigheid:

 • Eigenaar niet bewoner
  U verzekert enkel het gebouw tegen heropbouwwaarde. Uw maatschappij verhaalt zich dan op de huurder (verzekerd tegen huurdersaansprakelijkheid), omdat deze aansprakelijk wordt geacht. Niettemin kan een afstand van verhaal voorzien worden.

 • Mede-eigenaar niet bewoner
  De mede-eigendom, die meestal door een syndicus wordt vertegenwoordigd, dekt het gebouw in heropbouwwaarde. Als mede-eigenaar bent u gedekt door het verzekeringscontract van de mede-eigendom, behalve als u privé-verbeteringen liet aanbrengen.
 • Huurder of bewoner
  • U verzekert uw huurdersaansprakelijkheid (het risico dat u het gebouw laat lopen door het te bewonen). Bij een schadegeval wordt u aansprakelijk geacht.
   Als de eigenaar een «afstand van verhaal» voorzag, zal u niet aansprakelijk worden gesteld.
  • U verzekert uw inboedel.
 • Eigenaar bewoner
  • U verzekert uw gebouw in heropbouwwaarde.
  • U verzekert uw inboedel.

Expertises GALTIER Valorem: “Onze ervaring, uw zekerheid”


Professioneel: Expertises GALTIER Valorem is erkend door de professionele wereld en verwierf gezag bij de verzekeringsmaatschappijen, banken, revisoren, de juridische wereld,…)
Onafhankelijk en neutraal: De financiële en juridische onafhankelijkheid van Expertises GALTIER Valorem is een garantie voor objectiviteit en vertrouwelijkheid.
Deskundig: Zeer technische dossiers worden door een gespecialiseerd expert bestudeerd.