fr - nl

Expertises GALTIER Valorem: Expertise, en schatting voor bedrijven

4 competentiepolen: risico’s en schade, onroerend en roerend goed, vaste activa, globale waarde

Analyse en beoordeling van uw risico’s en raming van schade

Verzekerbare kapitalen (gebouwen, inhoud, bedrijfsschade), veiligheidsdiagnose en expertises na schadegevallen. De Expertises GALTIER Valorem experten beantwoorden aan al uw behoeften op het gebied van schatting en analyse van risico’s of schade, dankzij een team van ervaren specialisten in verschillende disciplines.

Diagnose en schatting van uw roerend en onroerend patrimonium

Venale en huurwaarde, huurrecht, studie van fiscale grondslagen, becijfering van de technische en milieukosten van het bebouwd en het grondpatrimonium. Schatting van de materiële activa.

Inventaris en audit van uw vaste activa

Fysische inventaris van de goederen met aansluiting en update van boekhoudbestanden van de vaste activa, optimalisering van de belastbare grondslagen, softwarepakket voor het beheer van de vaste activa.

Diagnose en waardeschatting van uw bedrijf

Waarden van de materiële activa (productieapparaten, onroerend patrimonium), van de immateriële activa (handelsfonds, industriefonds, merk, patent, enz.) en financiële activa (aandelen, e.a.).

Neem contact met ons op

Vraag een objectief en erkend advies aan Expertises GALTIER Valorem, om de juiste strategische beslissingen te nemen

  • Uw bedrijf leeft, groeit, koopt andere bedrijven over, investeert, moet moeilijkheden overwinnen…
  • In deze belangrijke en delicate situaties hebt u nood aan objectieve adviezen, betrouwbare schattingen, onbetwistbare expertises.
  • Natuurlijk bent u omringd door uw verzekeraar, bankier, notaris, advocaat, accountant, architect… Allemaal oefenen ze hun beroep in hun eigen specialiteit uit.
  • Nochtans kan geen van hen de waarde van uw bedrijf bepalen, uw roerend en onroerend patrimonium schatten en de gevolgen van de risico’s op hun waarde beoordelen, uw te verzekeren kapitalen ramen, de veiligheidsdiagnose van uw gebouwen en uw installaties uitvoeren of de betrouwbaarheid beoordelen van uw bestand van vaste activa.
  • Op al deze gebieden, die niet tot uw kernvak behoren, hebt u een onafhankelijk, bekend, multidisciplinair team van experten nodig, dat zekerheid biedt, alleen voor u werkt en u helpt om uw risico’s en schade, de waarden van uw patrimonium en de optimalisering van uw kosten en uw verrichtingen te bestuderen en te ramen.

Expertises GALTIER Valorem : “Uw ervaring, onze zekerheid”


Met Expertises GALTIER Valorem hebt u een expert aan uw zijde die u zekerheid biedt: om de te verzekeren kapitalen te ramen, een expertise van een beschadigd goed uit te voeren, de verkoopwaarde van een gebouw of van materieel te bepalen, het beheer van uw vaste activa betrouwbaar te maken, de ‘reële waarde’ van uw activa te berekenen,…