fr - nl

Schatting onroerende en roerende goederen (vaste activa)

Hoe weet u of de raming van de onroerende goederen wel juist is?

In het kader van uw bedrijf wil u een goed verkopen, kopen, verhuren, renoveren, hypothekeren, of u wil een sale & lease back operatie uitvoeren?

Uw gesprekspartners, investeerders, bankiers, advocaten, huurders,… stellen alsmaar hogere eisen.

Welke is de beste professionele oplossing?

«Gebruikswaarde» en «Reële waarde»: onroerende en roerende goederen

Als u uw bedrijf wil overlaten aan een overnemer die de activiteit wil voortzetten, ramen wij ook de bedrijfswaarde van uw materiële activa (gebruikswaarde of waarde op basis van de huidige bestemming), of de “Fair Value” als het bedrijf aan de nieuwe boekhoudnormen onderworpen is.

Economische waarde van de materiële activa, gebouwen, terreinen en materieel: het antwoord van Expertises GALTIER Valorem

Neem contact met ons op

Antwoord en toegevoegde waarde van de Expertises GALTIER Valorem experten:

Klop aan bij een kantoor van onafhankelijke experten in onroerende goederen zoals Expertises GALTIER Valorem.

U vertrouwt de bouw en de renovatie van uw gebouwen toe aan uw architect en aan uw aannemer.
En u financiert de werken via uw bank.
U wil ze verkopen? U hebt uw vastgoedagent nodig om er het beste uit te halen…

Vraag aan Expertises GALTIER Valorem om uw goed tegen de juiste waarde te schatten!

De onroerende goederen schatten, en meer…

Expertises GALTIER Valorem :

  • maakt een plaatsbeschrijving op van uw industriële gebouwen (bezoek en gedetailleerd rapport…)
  • maakt plannen op (in elektronische vorm)
  • berekent de venale waarde, de waarde bij gedwongen verkoop en de huurwaarde van de onroerende goederen, door vergelijking of met behulp van externe parameters
  • raamt de kosten voor de grote onderhouds- en herstellingswerken (technical due diligence)
  • berekent de venale waarde, de waarde bij gedwongen verkoop van materieel.

De Expertises GALTIER Valorem experten: “Uw ervaring, onze zekerheid”


Betrouwbaar: Dankzij een grondige kennis van de industriële markt.
Gespecialiseerd: Team van erkende experten per bedrijfssector.
Professioneel: Uitgebreid studiedossier, met verwerking van alle nodig parameters voor de waardering van een goed.
Onafhankelijk en neutraal: Technische, objectieve kijk, onafhankelijk van de financiële en de vastgoedoperatoren.