fr - nl

Expertises GALTIER Valorem

Expertises GALTIER Valorem, onafhankelijke experten gespecialiseerd in zowel de schatting van materiële en immateriële activa als in expertise na een schadegeval.

De Expertises GALTIER Valorem experten werken in alle regio’s van België (Brussel, Vlaanderen, Wallonië), en in het Groothertogdom Luxemburg, om hun klanten zo efficiënt mogelijk bij te staan, onder meer in noodsituaties die op een schadegeval kunnen volgen.

GALTER Expertises is niet enkel Belgisch marktleider in expertises, maar is ook het enige onafhankelijke kantoor van internationaal formaat. Expertises GALTIER Valorem heeft wereldwijd meer dan 360 medewerkers.

Het oorspronkelijk familiaal maatschappelijk kapitaal is nu grotendeels in handen van de medewerkers van de Expertises GALTIER Valorem Groep.
.

Expertises GALTIER Valorem :

 • Analyses, ramingen, schattingen en diagnoses van patrimonium en vaste activa
 • Onafhankelijke experten die zekerheid bieden en die door de beroepswereld erkend worden
 • Al meer dan 115 jaar leader in schatting van onroerende goederen!
 • Interventies bij Belgische en Europese bedrijven en instellingen, evenals bij particulieren
 • Experten in de begroting van schade
 • Experten die onafhankelijk werken van de financiële en vastgoedmarkten, en ook van de institutionele actoren, die de waarde van de eigendommen kunnen beïnvloeden.

Expertises GALTIER Valorem is erkend op vier grote vakgebieden:

 • analyse en raming van risico’s en schade,
 • diagnose en schatting van het onroerend patrimonium,
 • inventaris en audit van de vaste activa,
 • diagnose en waardering van bedrijven

Waarom kiezen voor Expertises GALTIER Valorem?

Kiezen voor Expertises GALTIER Valorem omwille van haar ervaring en haar knowhow in expertise en in de schatting van bedrijven en onroerend goed.

Kiezen voor Expertises GALTIER Valorem omwille van haar volledige juridische en financiële onafhankelijkheid, en ook om haar signatuur die vertrouwen wekt bij elke expertise.

Kiezen voor Expertises GALTIER Valorem omwille van haar engagement in de begeleiding van de klant, een waarborg voor discretie, grondig opgeleide en gespecialiseerde experten, medewerkers in loondienst die hun vak kennen, en het onafhankelijk en stelselmatig op het terrein uitoefenen.

Kiezen voor Expertises GALTIER Valorem omwille van de kwaliteit van de service

 • Voor elke opdracht wordt telkens een team van experten ingezet, zodat alle nodige competenties voorhanden zijn om te beantwoorden aan de specifieke behoeften,
 • Een dekking van alle opdrachten in vastgoed en industrie, nationaal en internationaal
 • Een nauwgezette en globale benadering altijd gelinkt aan cijfers,
 • Een objectief en onafhankelijk engagement aan de zijde van de klant,
 • Een beleid van doorlopende opleiding van de experten

De Expertises GALTIER Valorem experten: “Uw ervaring, onze zekerheid”


Professionalisme: Expertises GALTIER Valorem kan bogen op meer dan een eeuw ervaring in expertise en zet haar beroepsaansprakelijkheid in voor haar adviezen.
Onafhankelijkheid en discretie: Expertises GALTIER Valorem werkt uitsluitend voor de verzekerden en benut de informatie die haar wordt meegedeeld enkel en alleen in het kader van haar opdracht en dit met de meeste discretie.
Deskundigheid: Expertises GALTIER Valorem leidt haar experten en commerciële medewerkers voortdurend op.