fr - nl

De waarde van de activa van een bedrijf bepalen

De rijkdom van een bedrijf wordt alsmaar immateriëler… Wie kan u helpen om de waarde zo goed mogelijk te bepalen?

De waarde van uw bedrijf verdient toch wel de mening van een expert. Te meer daar de sector alsmaar professioneler wordt, onder andere door de invoering van de internationale boekhoudnormen.

Boekhoudkundige expertise en techniciteit

De internationale normen (IAS/IFRS, US GAAP…) leggen een gemeenschappelijk model op voor alle beursgenoteerde en internationale bedrijven.
De bedoeling is de vergelijking gemakkelijker te maken met het oog op meer transparantie, maar dit maakt de boekhouding wel zeer complex en technisch…

De «Reële of marktwaarde» van een bedrijf of «Fair Value»

De waarderingen kaderen in een optiek van continuïteit van de activiteit. Voortaan wordt het begrip “going concern value” of economische gebruikswaarde meer en meer vervangen door «fair value» of marktwaarde voor bedrijven die aan de nieuwe boekhoudnormen onderworpen zijn.

Hoe gaat men te werk ?

Is er een markt, dan wordt de marktwaarde gehanteerdweerhouden. Dat geldt meestal voor gronden en gebouwen. Zoniet, dan wordt een nieuw begrip toegepast, namelijk de «afgeschreven vervangwaarde ».
Dat is het geval voor het productieapparaat en soms voor zeer specifieke gebouwen. Er wordt dus rekening gehouden met de waardeverminderingen maar ook met de bedrijfseigen inrichtingen, die een onbetwistbare meerwaarde opleveren: bijvoorbeeld gebouwen die speciaal werden aangepast voor de productiedoelstellingen, zoals grote opslaghallen…

Neem contact met ons op

Antwoord en toegevoegde waarde van de Expertises GALTIER Valorem experten:

Expertises GALTIER Valorem kan een algemene diagnose opstellen, op grond van uw strategie, de concurrentie, uw boekhoudkundige en financiële situatie, de financiële, materiële en immateriële elementen. En een juist compromis voorstellen tussen uw eigen idee over uw activiteit en de waarde waarvoor wij ons kunnen verbinden.

Volledige waardering van alle activa van uw bedrijf

Expertises GALTIER Valorem biedt u haar deskundigheid in:

  • De schatting van de waarde van de materiële activa; gronden, gebouwen, productiematerieel…
  • De schatting van de waarde van de immateriële activa: de merken, de patenten, de overnamesom van handelaars…
  • De raming van de waarde van de financiële activa (participatie in dochterbedrijven), goodwill...

Uw bedrijf zal de begeleiding van Expertises GALTIER Valorem nodig hebben als het sterk groeit, in moeilijkheden zit, bezig is met een procedure voor opvolging, fusie, overdracht van aandelen, of gewoon betrokken is bij de internationale boekhoudnormen…

Een betere berekening van de globale waarde van een bedrijf, ook voor de bedrijfsrevisoren!

Bij Expertises GALTIER Valorem hebben we een muldisciplinair team van experten op het gebied van industrieel materieel, vastgoed (grond en gebouwen), financiën,…Wij kunnen dus het werk van de bedrijfsrevisoren technisch aanvullen om de globale waarde van een bedrijf te berekenen.

De Expertises GALTIER Valorem experten: “Onze ervaring, uw zekerheid”


Reactie : In de uitvoering.
Volledig antwoord: Nauwgezette technische aanpak, die rekening houdt met alle potentiële risicofactoren die een impact hebben op de waarde van het bedrijf.
Onafhankelijkheid: Ten opzichte van de markten.
Multidimensionaal: Dankzij een grondige kennis van het industrieel weefsel, van de omgeving en van de activiteiten van de bedrijven, bieden de experten van GALTIER Expertises ook hun visie, naast de oplossingen op zuiver boekhoudkundig vlak.